Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Produkty  /  Automist Smartscan Hydra®


Automist Smartscan Hydra®

Automist Smartscan Hydra® je nejmodernějším a nejkomplexnějším protipožárním zařízením využívajícím systém hašení vodní mlhou. Jde o chytrý ekvivalent sprinklerového systému, který je možný napojit až na 6 mlžících hlavic a ochránit tak více prostoru než kdy dříve. Systém Automist Smartscan Hydra® byl vyvinut, aby pracoval rychleji a spolehlivěji a zároveň způsoboval minimální škody na majetku. Při správném nastavení dokáže ochránit celý byt či dům s minimálními zásahy do zástavby. Tento systém představuje výjimečné protipožární řešení s velmi jednoduchou instalací bez potřeby vodní nádrže či úprav vodovodu.

 

Schéma Smartscan Hydra

Hlavní výhody zařízení Automist Smartscan Hydra®

  • rychlé a snadné spuštění
  • nízká spotřeba vody při hašení (až o 90 % méně než u klasických sprinklerů)
  • způsobuje minimální škody na majetku
  • je ideální pro otevřené prostory
  • možnost napojení až 6 mlžících hlavic na jednu tlakovou jednotku
  • minimální narušení prostředí během instalace
  • využívá klasický přívod vody
  • jedná se o "suchý" systém
  • má nízké pořizovací i servisní náklady
  • elegantní a diskrétní vzhled

 

Automist Smartscan Hydra

Přímé cílení

Automist Smartscan Hydra® potlačuje oheň výrazně efektivněji díky přímému cílení na původ požáru. Systém disponuje jednou tlakovou jednotkou, ke které může být napojeno až 6 mlžících hlavic. V případě vzniku požáru je aktivována pouze ta mlžící hlavice, která má nejlepší výhled na požár, a je tak nejvhodnější k jeho uhašení.

přímé cílení

Minimalizuje škody na majetku

Na rozdíl od klasických sprinklerů lze zařízení Automist Smartscan Hydra® zastavit, jakmile byl oheň uhašen. Testy prováděné nezávislou třetí stranou prokázaly dosažení stejné účinnosti jako u klasického sprinklerového systému, a to při použití až o 90 % méně vody, čímž je minimalizována škoda na majetku způsobená vodou.

Výkonnost jako sprinklery

Automist Smartscan Hydra® splnil všechny požadavky požárního systému vymezené v předpise BS 8458 a zároveň splnil všechny požadavky registrace pro LABC (pod značkou EW534).

Spolehlivé spuštění

Smartscan Hydra® je v případě vzniku požáru spuštěn požárním hlásičem. Ten vyšle signál, kterým se ihned spustí funkce skenování u všech mlžících hlavic daného systému. Ty začnou ve stejnou chvíli pomocí infračerveného senzoru skenovat okolní prostředí pro zjištění místa s nejvyšší aktuální teplotou v jednom bodě. Po ukončení skenování jsou data ze všech hlavic přenesena do řídícího centra jednotky, které vyhodnotí údaje získané ze všech mlžících hlavic. Pokud více hlavic zaznamená při skenování požár, porovná řídící centrum tyto hodnoty, uzavře všechny hlavice a znovu aktivuje pouze tu hlavici, která má na místo požáru nejlepší výhled. Po vybrání vhodné mlžící hlavice se spustí čerpadlo, které začne do hlavice dodávat tlakovou vodu, navede ji přes danou mlžící hlavici a rychle zamíří proud vodní mlhy na místo požáru.

spolehlivé spuštění

Nenarušuje prostředí a má nízké nároky na údržbu

Zařízení nepotřebuje nádrž na vodu, je napojeno přímo k vodovodu. Průmyslové dovybavení a instalační proces trvá jen pár hodin s minimálním dopadem na budovu či místnost a minimálním narušením běžného života. Zařízení vyžaduje jednou ročně provedení servisu a odzkoušení funkčnosti, které je jednoduché a zabere pouze několik minut. Na rozdíl od klasických sprinklerů zkouška zařízení otestuje, jakoby došlo k jeho skutečnému spuštění.

 

hlavice ve zdihlavice na sloupu

Technický popis zařízení

Mlžící hlavice 50 mm hluboká instalační krabice zapuštěná do zdi ve výšce 1200 - 1300 mm nad zemí
Aktivační metoda Stropní tepelný hlásič spouštějící infračervený skenovací pyrometr
Systém potlačování Vertikální mlžící proud trvořený kapičkami vody o velikosti menší než 100 µm a o celkovém objemu 5,6 l / min.
Tlakové čerpadlo rozměry: 385 mm (V) x 216 mm (D) x 151 mm (Š); hmotnost: 6 kg; napojení na vodu: ¾“
Zdroj napájení 10 A, 230 V s pojistkami či jističem typu C

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

Nahoru