Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Popis systému  /  Informace


Popis systému

Nákladově efektivní alternativa domácího protipožárního sprinklerového systému s inovativní technologií vodní mlhy.

Automist® je jednoduchou, dovybavitelnou alternativou sprinklerového systému pro protipožární ochranu celého pokoje. Možná jste majitelem domu či bytu, který hledá klid na duši pro případ kuchyňského požáru, architekt hledající možnost vytvoření otevřených obytných prostorů nebo třeba pronajímatel hledající řešení bezpečí svých nájemníků. Automist mění způsob, jakým lidé přemýšlejí o domácí protipožární ochraně.

Protipožární zařízení Automist® má za cíl potlačit požár, zajistit udržitelné podmínky a tím snižovat riziko zranění, ztrát na životech a ničení majetku. Záměrem je snižovat teplotu a radiační teplo v daném prostoru a snižovat koncentraci kyslíku v prostoru hoření.

Toho je dosaženo několika cestami:

  • Redukce pokojové teploty v místě požáru - technologie vodní mlhy toho dosáhne pohlcením energie požáru přeměnou vody v páru.
  • Redukce kouře a toxických plynů. Zařízení vytvoří velké množství inertní páry v bezprostředním okolí ohně, lokálně vytěsní kyslík, sníží teplotu a tím zpomalí oxidační reakci ohně.
  • Prevence vzplanutí. Omezením pokojové teploty je zabráněno vzplanutí.
  • Poskytuje ochlazení konstrukčním prvkům domu, které jsou v dráze mlžící trysky a umožňuje jim déle odolávat ohni.

Potenciální výhody používání systému Automist®

Nabízí klid na duši

  • Zůstáváte v klidu s vědomím, že Automist® automaticky potlačí oheň.

Vylepšuje architektonický design otevřením prostor

  • Snižuje využití pasivních protipožárních systémů jako např. uzavřených schodišť, předsíní nebo protipožárních dveří

Řeší konkrétní požární rizika (nebezpečí)

  • Zmírňuje nebezpečí pravděpodobných zdrojů vznícení, jako jsou např. kuchyně.

Pomáhá zabránit žhářství

  • Ochraňuje cenná aktiva, životy a majetek.

Jak systém Automist® funguje?

V případě požáru je systém automaticky spuštěn požárním hlásičem nebo z výstupu požárního panelu. Na rozdíl od klasických sprinklerových systémů může být Automist® stisknutím tlačítka na ovládacím panelu manuálně pozastaven popřípadě vypnut. Vzhledem k výrazně nižší spotřebě vody oproti klasickým sprinklerovým systémům je škoda způsobená vodou při aktivaci minimální. V případě potřeby lze systém upravit na manuální ovládání.

Automist® Pevná hlavice

Jakmile je zařízení spuštěno, začne tlakové čerpadlo dodávat vodu do mlžících trysek pevně umístěné hlavice, a tak dojde k rychlému zaplnění prostoru místnosti hustou vodní mlhou. Vodní mlha z požární zóny odstraňuje teplo a vytěsňuje kyslík, což má za následek zvýšení kontroly nad požárem, jeho potlačení nebo uhašení.

Automist Pevná hlavice

Automist Smartscan®

Systém disponuje směrovou hlavicí s jednou mlžící tryskou, která přesně zacílí silný proud vodní mlhy na zdroj vzniklého požáru. Systém je v případě vzniku požáru spuštěn požárním hlásičem. Ten vyšle signál, kterým se ihned spustí funkce skenování. Po zacílení místa s nejvyšší aktuální teplotou v jednom bodě se spustí tlakové čerpadlo, které začne do hlavice pumpovat vodu a ta začne hasit.

Automist Smartscan

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

Nahoru