Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Popis systému  /  Instalace a údržba


Instalace a údržba

Požadavky na místo instalace

  • Dostačující prostor pro instalaci čerpadla. Rozměry čerpadla jsou 385 mm (výška) na 260 mm (délka) na 160 mm (hloubka). Váha čerpadla je 11,2 kg. Čerpadlo by nemělo být umístěno v prostoru menším než 0,124 m3.
  • Spolehlivý přívod vody (průtok 6 l/min a tlak max. 10 bar) se standardním napojením 3/4”.
  • Automist® by měl být napájen nezávislým okruhem přes samostatný proudový chránič.

Instalace mlžící hlavice

Mlžící hlavici Automist® lze nainstalovat na standardní 35 mm otvor na pracovní ploše nebo stěně ve standardní jednoduché montážní krabičce (47mm hloubka, 85mm x 85mm). Trysky musí být instalovány ve výšce od 900 - 1100 mm a nasměrovány do volného prostoru na požadovanou oblast.

Instalace mlžící hlavice

Napojte přívod vody

Čerpadlo se umístí co nejblíže hlavnímu přívodu vody a napojí se pomocí ¾“ zajištěného uzavíracího kohoutu se zpětným ventilem na vstup do tlakového čerpadla. Nakonec se do výstupu z čerpadla připojí vysokotlaká hadice k mlžící hlavici. Vysokotlaká hadice je velmi flexibilní a vzhledem k umístění mlžících hlavic nemusí procházet stropem.

Napojení přívodu vody

Napojte elektřinu

Napojení napětí k elektrickým částem musí být provedeno dostatečně kvalifikovanou a kompetentní osobou. Před začátkem práce na stávajícím okruhu vypněte hlavní přívod elektřiny. Napojte kabely mezi hlavním přívodem, řídící jednotkou, čerpadlem a požárním hlásičem.

Napojení elektřiny

Údržba zařízení

Proces údržby zařízení Automist® replikuje kompletní reakci na požár, nejedná se tedy pouze o sérii kontrolních úkonů. Čerpadlo necháme běžet zhruba 1 minutu a zaznamenáváme výstupní tlak. Odtok vody je zajištěn hadičkou, takže proces je rychlý a nezpůsobuje nepořádek.

Servis je nezbytný pro zajištění řádného spuštění a fungování systému. Musí být prováděn kompetentní osobou, na pravidelné bázi a minimálně jednou ročně.

Údržba zařízení

 

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

Nahoru