Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Popis systému  /  FAQ – Často kladené dotazy


FAQ – Často kladené dotazy

Jaká je premisa jednotky Automist®?

Automist® je inovativní produkt navržený pro pomoc s dodržením stavebních požárních předpisů zejména v open plan projektech. Testy systému byly provedeny v BRE a zabývaly se zjištěním podmínek přežití v místnosti, kde vypukl požár a snížením toxických plynů/nízké úrovně kyslíku/vystavení žáru.

Jak se spouští?

Automist® je automaticky spuštěn standardním požárním hlásičem při dosažení teploty 57°C. Požární hlásiče mohou být napájeny z hlavního přívodu či bateriemi a musí mít výstup relé (bezdrátové nebo kabelové připojení). Relé by mělo obsahovat NO, NZ a svorku (v případě potřeby lze po úpravách připojit i relé bez NZ). V případě, že panely hlásičů obsahují vhodný výstup relé je možné je použít.

Může být systém poškozen planým poplachem?

Správně nainstalovaný požární hlásič spolehlivě spustí Automist® a měl by doplňovat existující kouřové hlásiče v domácnosti, které mohou poskytnout dodatečné varování při požáru. Tepelný hlásič poskytuje zvukové varování, když teplota u hlásiče dosáhne 57°C a na rozdíl od tradičních kouřových hlásičů nebude spuštěn spáleným toastem, párou z vaření nebo výfukovými plyny z automobilu.

Jak funguje vodní mlha?

Když je voda poháněna přes speciální trysky při vysokém tlaku (v případě Automistu® cca 80 bar), dochází k rozatomizování vody na jemnou mlhu. Vodní mlha odstraňuje z ohně žár a vzduch, čímž dochází k lepší kontrole požáru, jeho potlačení nebo uhašení. Záměrem je snížení koncentrace kyslíku kolem plamene, snížení teploty a sálání tepla do takové míry, že již nebude možné udržet hoření, čímž se sníží škody a zůstanou zachovány podmínky pro přežití.

Může být Automist® použit na požár vzniklý na pánvi?

Vysokotlaká voda se v průběhu let prokázala být velmi efektivním způsobem ochrany fritovacích hrnců a je brána jako velmi čistý způsob pro řešení tohoto problému. Tradičně se nedoporučuje použití vody pro hašení ohně vzniklého z oleje, protože velké kapky vody se dostávají pod olej, vaří se a vystřelují hořící oheň do místnosti. Velmi jemné kapky mlhy vytvářené jednotkou Automist® jsou však natolik malé, aby byly přenášeny teplým proudem vzduchu, a tak místo, aby se dostaly pod olej, jsou přitahovány do plamene, kde mohou oheň potlačit.

Co se stane, když se systém spustí?

V případě požáru je Automist® naprogramován tak, aby běžel nepřetržitě po dobu 30 minut nebo dokud je aktivní požární hlásič, a to v závislosti na tom, která varianta je delší. To zamezuje možnosti přerušení mlžení i v případě, že v místnosti klesne teplota pod 57°C avšak stále hoří. Pro instalace při nichž bude pro řízení jednotky Automist® použit požární panel, může být Automist® nastaven, aby byl spuštěn při aktivním alarmu. Automist® používá cca 10% vody užívané klasickým sprinklerovým systémem při použití cca 5,5 l/min., a tím minimalizuje následnou škodu způsobenou vodou a vyplavení. Systém lze zastavit v jakémkoli momentu stisknutím tlačítka na řídící jednotce.

Jaké jsou požadavky na údržbu?

Automist® je nutné jednou ročně nechat zkontrolovat autorizovaným instalatérem. Uvedení do provozu a údržba je jednoduchým procesem, který umožňuje otestovat Automist® (čerpadlo běží cca 20 vteřin a je monitorován výstupní tlak). Balení obsahuje gumový štít, který směruje vznikající proud mlhy do dřezu. Návod poskytuje také detailní instrukce jak provést testování je-li instalace provedena mimo dřez.

Lze Automist® napojit na existující poplašný systém?

Automist® může být propojen s množstvím současných alarmů, včetně manuálních hlásičů, nicméně je vyžadována opatrnost. V místech s existujícími systémy zahrnujícími kouřové hlásiče není, po jejich aktivaci, vhodné spouštět systém Automist® . Alarmy společnosti Ei/Aico poskytují dostačující flexibilitu pro umožnění aktivace Automistu pouze pomocí relé základny připojené k teplotnímu hlásiči. Další výrobci nemusí nabídnout takovou úroveň flexibility. V místech, kde je použit požární alarm, lze Automist® řídit výstupem z relé (bez voltáže).

Bude Automist® vhodný na moji vodovodní baterii?

Automist® byl navržen pro širokou škálu vodovodních baterií (průměr základny 45-60 mm), které jsou vhodné na standardní dřez ø35 mm  nebo otvor v pracovní ploše. Baterie jsou připevněny k podložce pomocí tyče, která může být umístěna před nebo za baterií v závislosti na modelu baterie.

Automist® je kompatibilní s oběma kombinacemi. Vodovodní baterie, které mají 2 hřeby místo jednoho vzadu či vepředu mohou také použít obě konfigurace. Automist® lze nainstalovat na plochou pracovní desku bez využití baterie použitím záslepky.

Jaká je maximální velikost pokoje, kterou je schopen Automist® ochránit?

Jedna jednotka byla BRE testována v oblasti 8 x 4 x 2,5 m s rizikem požáru do vzdálenosti 5 m. Mlžící hlavice by tedy měla být ve vzdálenosti do 5 m a v dohledné linii potenciálního rizika požáru. K dispozici jsou i výkonová data pro jiné varianty tohoto pravidla, kde mohou být poskytnuty automaticky zavírané dveře.

Vůči jakému typu ohrožení byl Automist® testován?

Požární rizika byla testována na BRE. Šlo o vzorek rychle šířených požárů nábytku, požárů kuchyňského oleje (testy velmi dobře známé v požárním průmyslu).

Kolik místa kolem čerpadla Automist® je nutné nechat volné?

Čerpadlo má rozměry 160 x 385 x 260 mm a musí být nainstalováno s min. 100 mm mezerou před a za jednotkou. Jednotka musí být umístěna v prostoru o kapacitě alespoň 0,124 m3 a nesmí být zakryta žádným produktem či materiálem.

Jaká opatření byla přijata k zabránění ucpávání trysek v průběhu času?

Trysky obsahují filtrační sítko pro zachytávání pevných látek. V testech bylo dokázáno, že nedochází k žádné detekovatelné změně ve výkonu trysky v průběhu několika hodin intenzivního používání, které bylo agresivnější, než jemuž bude systém reálně vystaven.

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

Nahoru