Přejdi na obsah Přejdi na navigaci
Automist ®
  • nové řešení pro aktivní protipožární ochranu
  • alternativa k požárním sprinklerům
  • technologie vodní mlhy
Více informací

Preventivní protipožární zařízení

A U T O M I S T ® - HAŠENÍ VODNÍ MLHOU - jednoduše a efektivně

Automist® je britským výrobkem od společnosti Plumis Ltd. (www.plumis.co.uk). Firma TechniFog s.r.o. je akreditovaným dodavatelem těchto systémů pro Českou a Slovenskou republiku.

Chrání před vznikem a šířením požáru, omezuje rozvoj kouře a vývin jedovatých zplodin a zachovává podmínky pro přežití osob nacházejících se v ohroženém prostoru.

Záměrem je zajistit ochranu malometrážních bytů a chráněných obydlí samostatně bydlících lidí, tělesně či mentálně znevýhodněných.

Vodní mlha má jiný princip hašení požáru než sprinklery, které oheň potlačují smáčením povrchů a díky gravitaci přímo ochlazují plameny velkými kapkami vody. Vodní mlha působí jemnými kapičkami, které se odpařují v základně požáru, čímž odvádějí teplo a vytěsňují kyslík ze zóny požáru, což vede ke kontrole požáru, jeho potlačení a uhašení.
Vodní mlha tedy funguje nejlépe, když je její zdroj umístěn blíže k podlaze, čímž je zabráněno neefektivnímu odpařování v horké vrstvě u stropu a vzestupnému toku produktů spalování. Systém Automist® ovlivní tento jev umístěním mlžící hlavice doprostřed zdi (zhruba do výšky vypínače): mezi horkou vrstvu a nábytek. Toto umožní vyšší potlačení požáru při použití stejného množství vody.

Typy zařízení

  • Automist® Pevná hlavice
  • Automist Smartscan®
  • Automist Smartscan Hydra®
  • Systém osobní ochrany (PPS)

Nízká spotřeba vody při hašení

Tradiční sprinkler může po aktivaci použít až 60 litrů vody za minutu, což je množství dostačující k naplnění vany za 2 minuty. Zařízení Automist® spotřebuje pouze 6 litrů za minutu, tedy desetkrát menší množství.

Nízká spotřeba vody při hašení

 

 

 

 

 

 

Spolehlivě funguje na stávajícím vodovodu

Vzhledem k požadavkům na množství vody a její tlak je možné zařízení napojit na stávající vodovod. Není tedy nutná jeho modernizace, potřeba nádrže ani speciální dodávka vody.

"Suchý" systém

Protipožární zařízení Automist® využívá systém se suchým potrubím, který není pod tlakem a potřebné pokrytí tak zajistí bez rizika prasknutí potrubí. Systém je zcela bez vody, dokud není detekován požár.

Bez rizika náhodné aktivace

Zařízení se aktivuje spolehlivě jak detektorem kouře/tepla tak následně snímací hlavicí, která potvrdí přítomnost nebezpečného požáru.

Zkouška funkčnosti kopíruje reálné spuštění

Na rozdíl od klasických sprinklerových systémů probíhá odzkoušení funkčnosti zařízení Automist® jakoby byl systém skutečně spuštěn.

 

Aktuality

Dozvěďte se více, jak inovativní alternativní rozprašovač využívá jemnou vodní mlhu pro potlačení požárů.

Automist

Zvyšující se počet lidí a organizací instalují Automist do svých domácností pro jeho široký rozsah použití.

Příklady aplikace

Příklady využití protipožárního zařízení …

Certifikáty

Návod, jak interpretovat data požárních zkoušek systému Automist ke splnění protipožárních předpisů.

Obchodní partneři

Jsme výhradním českým distributorem protipožárního systému Automist. Zde najdete všechny naše obchodní partnery.

Rychlý kontakt

Máte zájem o více informací, kontaktujte nás …

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

Nahoru