Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Popis systému  /  Informace


Popis systému

Nákladově efektivní alternativa domácího protipožárního sprinklerového systému s inovativní technologií vodní mlhy.

Automist® je jednoduchou, dovybavitelnou alternativou sprinklerového systému pro protipožární ochranu celého pokoje. Možná jste majitelem domu či bytu, který hledá klid na duši pro případ kuchyňského požáru, architekt hledající možnost vytvoření otevřených obytných prostorů nebo třeba pronajímatel hledající řešení bezpečí svých nájemníků. Automist mění způsob, jakým lidé přemýšlejí o domácí protipožární ochraně.

Potenciální výhody používání systému Automist®

Nabízí klid na duši

  • Zůstáváte v klidu s vědomím, že Automist® automaticky potlačí oheň.

Vylepšuje architektonický design otevřením prostor

  • Snižuje využití pasivních protipožárních systémů jako např. uzavřených schodišť, předsíní nebo protipožárních dveří

Řeší konkrétní požární rizika (nebezpečí)

  • Zmírňuje nebezpečí pravděpodobných zdrojů vznícení, jako jsou např. kuchyně.

Pomáhá zabránit žhářství

  • Ochraňuje cenná aktiva, životy a majetek.

Jak systém Automist® funguje?

V případě požáru je systém automaticky spuštěn požárním hlásičem nebo z výstupu požárního panelu. Na rozdíl od klasických sprinklerových systémů může být Automist® stisknutím tlačítka na ovládacím panelu manuálně pozastaven popřípadě vypnut. Vzhledem k výrazně nižší spotřebě vody oproti klasickým sprinklerovým systémům je škoda způsobená vodou při aktivaci minimální. V případě potřeby lze systém upravit na manuální ovládání.

Jakmile je zařízení spuštěno, začne tlakové čerpadlo dodávat vodu do sady mlžících trysek, a tak dojde k rychlému zaplnění prostoru místnosti hustou vodní mlhou. Vodní mlha z požární zóny odstraňuje teplo a vytěsňuje kyslík, což má za následek zvýšení kontroly nad požárem, jeho potlačení nebo uhašení. Záměrem je dále snížit teplotu, radiační teplo a snížit koncentraci kyslíku pod úroveň potřebnou k hoření, a tím snížit případné poškození prostor a zabezpečení podmínek pro přežití osob.

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

Nahoru