Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Úvod  /  Produkty  /  Smartscan Hydra®


Smartscan Hydra®

Systém Smartscan HydraAutomist Smartscan Hydra® je chytrý, moderní ekvivalent sprinklerového systému, který je možný napojit až na 6 mlžících hlavic a ochránit tak více prostoru než kdy dříve. Systém Smartscan Hydra® umožňuje ochránit, při správném nastavení i celý byt či dům s minimálními zásahy do zástavby a minimalizací škod způsobených vodou v případě spuštění systému. Jedná se o nejmodernějšní a nejkomplexnější systém hašení vodní mlhou.

Přímé cílení

Automist Smartscan Hydra® potlačuje oheň výrazně efektivněji díky přímému cílení na původ požáru. Systém disponuje jednou tlakovou jednotkou, ke které může být napojeno až 6 mlžících hlavic. V případě vzniku požáru je aktivována pouze ta mlžící hlavice, která má nejlepší výhled na požár, a je tak nejvhodnější k jeho uhašení.

Minimalizuje škody na majetku

Narozdíl od klasických sprinklerů lze systém Smartscan Hydra® zastavit jakmile byl oheň uhašen, čímž se minimalizují potenciální škody na majetku způsobené vodou. Testy, které byly prováděny nezávislou třetí stranou, prokázaly dosažení stejné účinnosti jako u klasického sprinklerového systému, a to při použití až o 90% méně vody, čímž je minimalizována škoda na majetku způsobená vodou.

Automist Smartscan Hydra rozložení systému

Výkonnost jako sprinklery

Automist Smartscan Hydra® splnil všechny požadavky požárního systému vymezené v předpise BS 8458 a zároveň splnil všechny požadavky registrace pro LABC (pod značkou EW534).

Spolehlivé spuštěníAutomist Smartscan Hydra řídící panel

Smartscan Hydra® je v případě vzniku požáru spuštěn požárním hlásičem. Ten vyšle signál, kterým se ihned spustí funkce skenování u všech mlžících hlavic daného systému. Hlavice začnou ve stejnou chvíli pomocí infračerveného senzoru skenovat okolní prostředí pro zjištění místa s nejvyšší aktuální teplotou v jednom bodě. Po ukončení skenování jsou data ze všech hlavic přenesena do řídícího centra jednotky. Ten vyhodnotí údaje získané ze všech mlžících hlavic. Pokud více hlavic zaznamená při skenování požár, porovná řídící centrum tyto hodnoty, uzavře všechny hlavice a znova aktivuje pouze tu hlavici, která má na místo požáru nejlepší výhled. Po vybrání vhodné mlžící hlavice se spustí čerpadlo, které začne do hlavice pumpovat vodu, a hlavice tak začne hasit.

Nenarušuje prostředí a má nízké nároky na údržbu

Systém nepotřebuje vodní nádrž, ale je napojen přímo na přívod vody. Průmyslové dovybavení a instalační proces trvá jen pár hodin s minimálním dopadem na budovu či místnost nebo narušení každodenního života. U systému je nutné provést jednou ročně servis a odzkoušení funkčnosti, které je rychlé a jednoduché a zabere pouze několik minut.

Rychlý kontakt

TechniFog s.r.o.
Syllabova 1161/19
703 00 Ostrava

+420 608 121 319

info@technifog.cz

Nahoru